OfertaFirma zajmuje się szerokim zakresem consultingu w branży ochrony środowiska, a w szczególności wykonywaniem :

- strategicznych ocen oddziaływania na środowisko;
- ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód sródlądowych;
- dokumentacji hydrogeologicznych;
- przetwarzanie danych GIS;
- operatów wodnoprawnych;
- warunków korzystania z wód;
- planowów gospodarowania wodami;
 innych ekspertyz  i prac naukowo - badawczych w ramach gospodarki wodnej.

Bierzemy udział w zleceniach jednostek rządowych jak i samorządowych, w szczególności Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Gmin, Powiatów, osób prywatnych.
Poruszamy się w zapisach i wymaganiach stawianych głównie przez Ramową Dyrektywę Wodną oraz Dyrektywę Przeciwpowodziową.

Biuro

Ecogem Sp. z o.o.
ul.Purkyniego 1
50-155 Wrocław

godz. 8.00-16.00
tel 662 733 855
mail biuro@ecogem.pl


Siedziba

Ecogem Sp. z o.o.
ul.Osiedlowa 9
55-020 Mędłów

 Partnerzy: